Konzorcij

Ciperski institut za nevroznanost in tehnologijo – CNTI (Koordinator)

CNTICiperski institut za nevroznanost in tehnologijo (CNTI; www.cnti.irg.cy znan tudi kot Future Worlds Center; www.futureworldscenter.org) je raziskovalna, neprofitna, nevladna, nestrankarska, neodvisna organizacija, ki deluje pri v prihodnost usmerjenih programih na področjih povezanih z možgani, moderno tehnologijo, družbenimi spremembami in posledicami raziskav relevantnih za človeštvo. Organizacija je bila ustanovljena leta 1991. Obseg dejavnosti osredotoča na uporabo tehnologije za premostitev vseh vrst vrzeli v naših družbah, vključno s spolom, starostjo, pismenostjo ter ekonomskim in digitalnim razkorakom. Spodbuja tako vključevanje sodobne informacijske tehnologije v izobraževanje in vseživljenjsko učenje kot tudi znanstveno raziskovanje o strateški uporabi tehnologije v skupno dobro družbe.

Je kompetenten vodja in partner, ki razvija nove ideje, modele in strategije, ki so vedno osnovane na znanosti, prihodnosti in tehnologij v nastanku ter nevroznanosti kolektivne inteligentnosti in kolektivne modrosti.

CNTI ima bogate izkušnje na področju vizije, koordinacije, izvajanja in spremljanja projektov, izobraževanj, konferenc in delavnic. V zadnjem desetletju je CNTI načrtoval, zagotovil sredstva in koordiniral več kot 70 projektov:

http://www.futureworlds.eu/wiki/History_of_support_and_fund_raising

CNTI je izpeljal številne projekte na področju vključenosti in dostopnosti, kot npr. COST219ter, CARDIAC itd. Projekti CNTI so v grobem zbrani znotraj treh različnih enot: New Media Lab, Global Education Unit in Humanitarian Affairs Unit. New Media Lab se osredotoča na vlogo novih medijev in tehnologij za premostitev razlik v izobraževanju, politiki, ekonomskem položaju in drugje v družbi s pomočjo spodbujanja učenja.

 Imatia Innovation – IMATIA

imatiaImatia Innovation, S.L. je “spin-off” Univerze v Vigu (Španija). Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2006 in ima urade v Vigu in A Coruñi (v regiji Galicija na severozahodu Španije). Osredotoča se na razvoj tehnologij za izboljšanje produktivnosti pri razvoju programskih aplikacij. Z uporabo modela distribucije te tehnologije uporablja za zagotavljanje rešitev tako za končne uporabnike kot tudi za druga podjetja. Imatia je tehnološko osnovano majhno do srednje podjetje, ki večino svojih sredstev namenja razskovanju in razvoju z namenom, da se na srednji rok uveljavi kot ponudnik tehnologije svetovnga formata. Podjetje si je zadalo ambiciozen 5-letni načrt sledenju razvoja svojih glavnih poslovnih področij.

Imatia ima izkušnje z mednarodnimi raziskovalnimi in razvojnimi konzorciji kot npr. “Vesselcon” s ciljem zagotoviti rešitve za zastoje v cestnem prometu in drugimi državnimi konzorciji iz CDTI; doslej je Imatia sodelovala pri osmih raziskavah in večletnih razvojnih projektih. Med drugimi vodji projektov najdemo tudi vodilna podjetja na svojih področjih kot so Acciona, Gamesa Innovation in FCC.

Glup Advice – GLUK (vodja delovnega paketa 4)

gluk

Gluk Advice B.V. je malo do srednje podjetje ustanovljeno leta 2012 in locirano v Maastrichtu na Nizozemskem. Cilj podjetja je ustvarjati delo in rešitve, ki jih vodi raziskovalnost, navdih in kakovost. Gluk Advice B.V. je podjetje, ki je usmerjeno v tehnološke in poslovne aktivnosti. Tehnološke aktivnosti pri katerih ima podjetje izkušnje in je pri njih aktivno, se razteza na področja kot so IT zdravstvena oskrba, spletne skupnosti, upravljanje s podatki, pametni senzorji itd. Za vsa našteta področja podjetje išče trg in ga s svojimi rešitvami tudi razširja.

Gluck Advice B.V. podpira razvijanje novih podjetij z zagotavljanjem podpore pri planiranju in strategijah, izogibanju pastem ter s svetovanjem na področju upravljanja poslovnih procesov. Podjetje ponuja storitve na področju življenjskega cikla razvoja produkta – prilagoditve glede na potrebe končnih uporabnikov, specializirano oblikovanje in izvajanje prilagojenih rešitev do zaključene integracije izdelka. Raziskovalne dejavnosti podjetja so namenjene predvsem temu, da je podjetje vendo v koraku z najnovejšimi spoznanji. S sodelovanjem v tehnološko raziskovalnih evropsko financiranih projektih podjetje spoznava nove raziskovalce, izmenjuje znanje in je tako vedno usmerjeno v doseganje optimalnih rezultatov.

Compexin SA – CPX

compexinCompexin je podjetje z bogatimi izkušnjami pri programskih aplikacijah, ki temeljijo na najnovejših tehnologijah in bazirajo na mobilni/internet/oblačni rešitvi. Z več kot 20 letnimi izkušnjami z upravljanjem nacionalnih projektov je podjetje dokazalo svojo strokovnost pri programih za upravljanje s podatki, programski opremi za upravljanje z vodo, rešitvah za avtomatizacijo in projektih za omrežno infrastrukturo. Obseg rešitev zajema veliko število aktivnosti, ki strankam in partnerjem pomagajo dosegati poslovne cilje. Izkušnje pridobljene pri razvijanju in izpeljavi zahtevnih projektov so podjetju pomagale razviti raznolikost v ponudbi storitev in znanju. Pri svojem delu je podjetje razvijalo programsko opremo in aplikacije za stranke iz privatnega in javnega sektorja ter tudi za področje univerz. Ekipa podjetja je izpeljala več kot 20 projektov z močno stopnjo inovativnosti na romunskem trgu.

Dom upokojencev Nova Gorica – DUNG

dungDom upokojencev Nova Gorica je socialna ustanova, ki se nahaja na mirni lokaciji v Novi Gorici. Osnovna dejavnost Doma je storitvena dejavnost in sicer institucionalno varstvo starejših oseb ter dejavnost zdravstvenega varstva. Ker se v Domu zavedajo, da vsi potrebujemo podporno okolje, dajejo prednost dobremu počutju njihovih prebivalcev. Oskrbujejo posameznika in zato nego prilagajajo individualnim potrebam, da se prav vsak počuti kot doma. Zagotavljajo 24-urno zdravstveno oskrbo, 365 dni na leto. Dvakrat na mesec gostijo tudi psihiatra in diabetologa. Enkrat na teden nudijo terapijo s kužki za ljudi s težjimi funkcionalnimi okvari ali demenco. Terapija pomaga pospešiti rehabilitacijski proces, lajša bolečino in pomaga izboljšati funkcionalne in kognitivne sposobnosti.

Ker je Dom tudi učna baza za študente Fakultete za vede o zdravju in dijake Srednje zdravstvene šole, več skupin bodočih medicinskih delavcev obiskuje Dom med tednom, kar je zelo pozitivno, saj so tako starejši v nenehnem stiku tudi z mlajšo generacijo.

Razvojni center informacijsko komunikacijskih tehnologij Savinja Žalec d.o.o. – RC-IKTS

IKTSRC-IKTS (Razvojni center informacijsko komunikacijski tehnologij Savinja Žalec) je bil ustanovljen leta 2010 s strani 11 konzorcijskih partnerjev (8 srednje malih podjetij, Univrza v Mariboru, Občina Žalec in Razvojna agencija Savinja). V sodelovanju s skupino domačih partnerjev (Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru), mednarodnimi znanstveno raziskovalnimi partnerji iz Avstrije (Univerza v Gradcu, Oddelek za psihologijo) in ZDA (Mayo Clinic, Rochester, MN) ter s podporo EU so razvili uporabno informacijsko tehnološko rešitev 24alife, ki je namenjena odkrivanju, spremljanju in odpravi negativnih učinkov stresa, preprečevanju psihosomatskih obolenj in skrbi za dragocene povratne informacije in usmeritve za več kot 10.000 končnih uporabnikov na poti k bolj zdravemu načinu življenja.

Ana Aslan Foundation – ANA (vodja delovnega paketa 1)

anaAna Aslan Foundation (ANA) je neprofitna organizacija z medicinsko-socialno nego, raziskovalno in pred-akademsko ter akademsko usmerjena v področje staranja, s posebnim poudarkom na staranju možganov. ANA je na tem področju tudi metodološki forum, ki temelji na svojih virih (Center za diagnosticiranje in zdravljenje bolezni spomina, lasten razvojno raziskovalni oddelek, dobro usposobljene multidisciplinarne skupine, ki vključujejo raziskovalce, zdravnike, psihologe, zdravstvene delavce, kineziologe itd.).

ANA je in še sodeluje pri kliničnih raziskavah (FP5-LIFE QUALITY projects ICTUS, DESCRIPA, Ebixa). Prav tako sodeluje pri več kot 10 10 FP7-IST, ICT-PSP, AAL in LLP projektih (K4CARE, SHARE-it, MobileSage, AgeingWell, Mobile.Old, CONFIDENCE, LiveWell, E-No FALLS, CarerSupport, StayActive).

ANA je bila tudi povabljena kot član strokovne skupine za “Market Observatory” pri “Ambient Assisted Living, ki jo je pred kratkim sprožila AALA (Ambient Assisted Living Association).