The Project

Kot osrednji cilj smo si zadali razviti orodje za zagotavljanje formalne in neformalne storitve oskrbe starejših oseb, ki živijo doma, ki bo poceni in osredotočeno na aktivno preventivo ter na vzdrževanje odnosov s prijatelji, družino in skupnostjo.

Začenjamo z osnovno predpostavko: uporaba televizije kot osrednjega elementa je primerna oblika za zagotavljanje te vrste storitev starejšim osebam na njihovem domu. TV je naprava, ki je najbolj priljubljena med starejšimi osebami v Evropi, je enostavna za uporabo in uporabniki so že dobro seznanjeni z njeno uporabo.

Naše večkanalno inteligentno orodje razvito za uporabo na televiziji (in tudi na pametnih telefonih in tabličnih računalnikih) bo posebej osredotočeno na aktivno preventivo in na ponovno vključitev starejših oseb v družbeno življenje.

Usmeritve projekta so:

  1. Uporaba pametne televizije (Smart TV) v kombinaciji s pametnimi telefoni in tabličnimi računalniki kot glavnimi vnesniki ter uporabo drugih sekundarnih naprav (npr. Wii, Kinect) za določene storitve.
  2. Vključitev končih uporabnikov skozi identifikacijo njihovih želja in potreb v začetku projekta ter določitev prioritet in aplikacij v skladu z interesi končnih uporabnikov.
  3. Storitve, zasnovane za pomoč starejšim osebam pri ohranjanju stikov s prijatelji, družino, negovalci in drugimi člani skupnosti.
  4. Širok izbor testnih območij s 300 osebami z upoštevanjem raznolikosti v kulturnem in administrativnem izvajanju od zahodne do jugovzhodne Evrope, ki nam omogoča prepoznati specifične elemente posameznih držav, ki lahko vplivajo na končno podobo celostnega sistema.
  5.  Izdelava poslovnega načrta za začetek trženja izdelka SENIOR TV najkasneje v času enega leta po zaključku projekta.