Učinek

SENIOR TV bo distribuiran z naborom vgrajenih aplikacij za socialna omrežja, komunikacijo, kognitivne igre, merjenje telesnih parametrov, zabavo, ki bodo poskrbele za takojšnjo uporabnost izdelka.

Veliko raziskav in študij ugotavlja, da so starejše osebe zapostavljene v informacijski skupnosti. Uporaba interneta je v tem segmentu populacije veliko manjša kot v drugih segmentih, še posebno v primerjavi s segmentom mladih oseb. Menimo, da bi imela vključitev starejših oseb v informacijsko skupnost pozitiven učinek na družbo kot celoto in da to predstavlja tudi moralno obvezo. Prepričani smo, da bo SENIOR TV vsekakor korak naprej na poti do tega cilja.

Prav tako je izogibanje oz. preprečevanje socialne osamljenosti pozitivno za celotno družbo.Starejše osebe morajo imeti aktivno udeležbo v skupnosti – ne samo zato, ker je to dobro zanje, ampak zato, ker je to dobro za celotno družbo. V današnjem času je velik del družbenih dejavnosti preseljen na internet, zato pomeni vključitev starejših oseb v socialno življenje tudi vključitev v spletna socialna omrežja. To je poleg drugih koristi nujno tudi z etičnega vidika.

Uporaba SENIOR TV rešitve bo imela neposreden vpliv in korist tudi na sekundarne končne uporabnike, predvsem na sorodnike in negovalce starejših oseb, ker bo omogočala nov kanal za stike z njimi. Starejše osebe bodo ob tem uporabljale napravo (TV) s katero so že dobro seznanjene, njihovi sorodniki in negovalci pa bodo zavoljo povezljivosti sistema lahko uporabljali njim najljubše naprave kot so prenosniki, pametni telefoni in tablični računalniki. Bližina staršev in starih staršev se bo tako bistveno povečala, ne glede na geografske razdalje in delovne obveznosti. Po drugi strani pa bodo tradicionalni negovalci, skrbniki lahko spremljali, kako se njihova učinkovitost povečuje kot posledica novega komunikacijskega mehanizma, vodenja dnevnih aktivnosti in krepitve oskrbe za starejše.

Vsi koraki pri preprečevanju kognitivnega upada pomagajo prihraniti veliko denarja. Poleg ekonomskih skrbi pa kognitivni upad pri starejših osebah pomeni tudi izjemen socialni “strošek”. SENIOR TV predstavlja veliko priložnost za izvedbo raziskovanj na tem področju, saj je konzorcij dobro pripravljen na izvajanje raziskav o tem, kako lahko tehnologija pomaga preprečevati upad kognitivnih sposobnosti.

Strategija nizkih stroškov SENIOR TV bo omogočila, da bodo koristi za kakovostno življenje dosegle zelo širok segment populacije in ne bodo dostopne le peščici priviligiranih posameznikov. Posledice nizkih stroškov so daljnosežne, saj ima družba moralni imperativ vključevati tovrstne tehnološke rešitve med ljudmi z nizko kupno močjo. Poleg tega je po našem mnenju le nizko cenovna rešitev tista, ki bo pridobila dovolj potrebnega zagona, da bo prevzela trg.