Ciljna skupina

Naša ciljna skupina so starejše, že upokojene osebe. V nekaterih državah so to starejši od 60 let, bolj pogosto pa starejši od 65 let, ki živijo s partnerji ali sami in imajo posebno potrebo po kakršnikoli obliki formalne ali neformalne oskrbe in so pripravljeni ter željni ponovne vključitve v družbo in družbene aktivnosti. Skozi celoten potek projekta (testiranja in pilotne študije) bomo vključili 300 edinstvenih končnih uporabnikov.

Trije od osmih partnerjev konzorcija imajo neposreden dostop do končnih uporabnikov. Povratna informacija končnih uporabnikov v treh pilotnih ciklih je ključnega pomena za določitev izvedljivih možnosti poslovnega modela.

Projekt je neposredno osredotočen na končne uporabnike. Oni izražajo želje in potrebe o tem kaj naj bi orodje vsebovalo. To je garancija, da razvijemo orodje in storitve, ki bodo resnično ustrezale potrebam končnih uporabnikov. Po enaki filozofiji bo tudi oblikovanje uporabniškega vmesnika sledilo povratnim informacijam končnih uporabnikov. Na ta način bomo zagotovili, da bo uporabniški vmesnik prilagojen potrebam in željam primarnih končnih uporabnikov. To je ključna točka projekta, ker bo ravno ta strategija pilotnih testiranj omogočila in zagotovila, da bo končni produkt ustrezen za vsakodnevno uporabo s strani starejših oseb.