Το έργο

Κεντρικός στόχος είναι η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας που θα παρέχει σε χαμηλό κόστος επίσημες και ανεπίσημες υπηρεσίες φροντίδας σε ενήλικες μεγάλης ηλικίας που ζουν στο σπίτι τους, επικεντρώνοντας στην ενεργό πρόληψη και τη διατήρηση των σχέσεων με τους φίλους , την οικογένεια, και την κοινότητα τους.

Ξεκινούμε απο την βασική υπόθεση ότι η τηλεόραση είναι κατάλληλη για την παροχή υπηρεσιών του είδους, σε συνταξιούχους στο δικό τους χώρο. Η συγκεκριμένη συσκευή θεωρείτε στην Ευρώπη μια απο τις πλέων αγαπημένες μεταξύ των ατόμων άνω των 60 ετών.

Ξεκινούμε απο την βασική υπόθεση ότι η τηλεόραση είναι κατάλληλη για την παροχή υπηρεσιών του είδους, σε συνταξιούχους στο δικό τους χώρο. Η συγκεκριμένη συσκευή θεωρείτε στην Ευρώπη μια απο τις πλέων αγαπημένες μεταξύ των ατόμων άνω των 60 ετών.Our project strength points are:

  1. Χρήση της έξυπνης τηλεόρασης σε συνδιασμό με τα έξυπνα κινητά και τις ταμπλέτες ως κύρια μέσα διεπαφής και χρήση άλλων δευτερεύοντων υπηρεσιών  (π.χ. Wii,  Kinect) για διάφορες άλλες υπηρεσίες.
  2. Εμπλοκή των τελικών χρηστών από την αρχή του έργου στον εντοπισμό των αναγκών και τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και εφαρμογών του συστήματος.
  3. Υπηρεσίες ειδικά σχεδιασμένες με σκοπό να βοηθήσουν άτομα άνω των 60 να κρατήσουν επαφή με άτομα της οικογένειας τους, φίλους, φροντιστές αλλά και άλλα μέλη της κοινωνίας.
  4. Η πιλοτική φάση του έργου θα αποκτήσει ευρύ χαρακτήρα με την εμπλοκή 300 ατόμων από διάφορα μέρη της Ευρώπης.
  5. Ανάπτυξη  επιχειρηματικού σχεδίου για να προωθηθεί το ‘SENIOR-TV’ το αργότερο ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση του έργου.