Αντίκτυπο

Το SENIOR TV θα περιλαμβάνει με μια σειρά από ενσωματωμένες εφαρμογές για κοινωνικά δίκτυα, επικοινωνία, ψυχαγωγία, γνωστικά παιχνίδια και βιομετρικές μετρήσεις που θα καθιστούν το προϊόν λειτουργικό και πρωτοπόρο.

Σύμφωνα με διάφορες κοινωνικές έρευνες και μελέτες, τα άτομα τρίτης ηλικίας εξαιρούνται από την κοινωνία της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Η χρήση του διαδικτύου από αυτή την ομάδα πληθυσμού είναι πολύ χαμηλότερη από ότι σε άλλους τομείς.  Πιστεύουμε  ότι η εμπλοκή των ατόμων τρίτης ηλικίας στην κοινωνία της τεχνολογίας θα έχει θετικό αντίκτυπο στο σύνολο της κοινωνίας. Είμαστε βέβαιοι ότι το SENIOR TV θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς την επιτέλεση αυτού του στόχου.

Η αποφυγή παράλληλα της κοινωνικής απομόνωσης της τρίτης ηλικίας θα έχει θετικό αντίκτυπο για ολόκληρη την κοινωνία. Τα άτομα θα πρέπει να έχουν ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία, όχι μόνο επειδή είναι καλό για αυτούς, αλλά και γιατί είναι χρήσιμο για την κοινωνία στο σύνολό της. Σε μία εποχή, στην οποία ένα μεγάλο μέρος της κοινωνικής δραστηριότητας λαμβάνει χώρα διαδικτυακά, η ενσωμάτωση/δραστηριοποίηση της τρίτης ηλικίας σε διαδικτυακούς τόπους μπορεί να ισούται με ενοποίησή τους στην κοινωνική ζωή. Εξάλλου, εξετάζοντας το ζήτημα υπό το πρίσμα της ηθικής οπτικής, αυτό είναι απαραίτητο.

Η αξιοποίηση του SENIOR TV θα έχει άμεσο αντίκτυπο στους δευτεροβάθμιους χρήστες, ιδιαίτερα συγγενείς και φροντιστές, δεδομένου ότι θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός νέου μέσου επικοινωνίας με τα άτομα τρίτης ηλικίας το οποίο θα ωφελήσει και τις δύο πλευρές:  (α) τους ηλικιωμένους που θα χρησιμοποιούν μια συσκευή οικεία σ’ αυτούς – τηλεόραση και (β) τους συγγενείς και φροντιστές που δεν θα χρειάζεται να τροποποιήσουν το περιβάλλον επικοινωνίας τους (π.χ. κοινωνικά δίκτυα) ή τις συσκευές που χρησιμοποιούν επί του παρόντος (π.χ. φορητοί υπολογιστές, ταμπλέτες, smartphones). Η «εγγύτητα» σε  γονείς και παππούδες θα αυξηθεί σημαντικά, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική απόσταση και τις καθημερινές ευθύνες τους. Οι παραδοσιακοί φροντιστές θα αντιληφθούν ότι η απόδοση στην εργασία τους βελτιώνεται ως αποτέλεσμα του νέου μηχανισμού επικοινωνίας, της διαχείρισης των καθημερινών δραστηριοτήτων, και της ενίσχυσης της φροντίδας της τρίτης ηλικίας.

Όλα τα βήματα για την πρόληψη της γνωστικής εξασθένησης θα επιστρέψουν στο να εξοικονομηθεί ένα σημαντικό κονδύλι από τον ετήσιο προϋπολογισμό υγείας. Εκτός από τις οικονομικές ανησυχίες, η γνωστική εξασθένηση στους ηλικιωμένους  επιβάλλει μεγάλο κοινωνικό κόστος. Το SENIOR TV αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για επιτυχή την πραγματοποίηση έρευνας σε αυτόν τον τομέα δεδομένου ότι η κοινοπραξία του έργου είναι άρτια καταρτισμένη για να διερευνήσει πώς η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει και να αποτρέψει τη γνωστική εξασθένηση.

Η χαμηλού κόστους προσέγγιση του SENIOR TV θα διασφαλίσει ότι τα οφέλη της ποιότητα ζωής θα φτάσουν σε ένα ευρύ τμήμα του πληθυσμού, και ότι δεν θα γίνει αντιληπτή ως μια ελιτίστικη λύση. Τα άμεσα αποτελέσματα της συγκεκριμένης προσέγγισης είναι εκτεταμένα, καθώς η κοινωνία έχει ηθικό καθήκον την ενσωμάτωση τέτοιου είδους τεχνολογικών λύσεων μεταξύ των ανθρώπων.