Ομάδα στόχου

Η ομάδα στόχος μας είναι άτομα μεγαλύτερης  ηλικίας που έχουν αφυπηρετήσει και είναι άνω των 60 ετών σε ορισμένες χώρες της  Ευρωπαϊκής Ένωσης , ή  μεγαλύτεροι των 65 όπως στις περισσότερες χώρες, που ζουν μόνοι ή με τον/την σύντροφό τους, και έχουν ανάγκη της επίσημης ή ανεπίσημης φροντίδας, όντας πρόθυμοι να επανενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο. Μέσα από όλες τις φάσεις του έργου (δοκιμές και πιλοτικών) 300 τελικοί χρήστες θα εμπλακούν.

Τρεις από τους οκτώ εταίρους του προγράμματος έχουν άμεση πρόσβαση σε τελικούς χρήστες.  Ανατροφοδότηση από τους χρήστες που θα εμπλακούν στις τρεις πιλοτικές φάσεις είναι το κλειδί για τον προσδιορισμό βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων  για ένα επιχειρηματικό μοντέλο.

Το έργο έχει διαμορφωθεί με τρόπο ώστε να υπάρχει άμεση εμπλοκή των τελικών χρηστών από την αρχή του έργου στον εντοπισμό των αναγκών και τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και εφαρμογών του συστήματος.  Η εντατική στρατηγική πιλοτική εφαρμογή, θα διασφαλίσει ότι το προϊόν που θα παραδίδεται στο τέλος του έργου θα είναι κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σε καθημερινή βάση από ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας.