Ομάδα στόχου

Η ομάδα στόχου του έργου είναι ενήλικες άνω των 60 ετών με τα εξής χαρακτηριστικά: έχουν αφυπηρετήσει και ζουν μόνοι ή με τον/την σύντροφό τους, χρήζουν επίσημης ή ανεπίσημης φροντίδας, είναι πρόθυμοι να επανενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο. Κατά την υλοποίηση των διαφόρων φάσεων του έργου (δοκιμές και πιλοτικές) θα εμπλακούν 300 τελικοί χρήστες.

Οι τρεις από τους οκτώ εταίρους του έργου έχουν άμεση πρόσβαση στους τελικούς χρήστες των οποίων η ανατροφοδότηση είναι το κλειδί για τον προσδιορισμό των βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων για ένα επιτυχές επιχειρηματικό μοντέλο.

Το έργο έχει διαμορφωθεί με τρόπο ώστε να επιτραπεί η άμεση εμπλοκή των τελικών χρηστών από την αρχή του έργου με σκοπό τον εντοπισμό των αναγκών και καθορισμό των προτεραιοτήτων όπως επίσης και των εφαρμογών του συστήματος.  Η εντατική στρατηγική πιλοτική εφαρμογή θα διασφαλίσει ότι το προϊόν που θα παραδοθεί στο τέλος του έργου θα είναι κατάλληλο για καθημερινή χρήση από άτομα τρίτης ηλικίας.