Het Project

Wij richten ons op de doelstelling een platform te ontwikkelen dat zorgt voor formele en informele zorg voor ouderen in hun eigen woonomgeving, tegen lage kosten en gericht op het actief onderhouden van hun relatie met familie, vrienden en de gemeenschap.

Wij gaan uit van de veronderstelling: dat de TV als centraal element binnen het systeem geschikt is voor deze faciliteiten ten behoeve van ouderen in hun eigen woonomgeving. Dit toestel heeft de voorkeur bij alle ouderen in Europese landen, is gemakkelijk in gebruik en de gebruikers zijn er aan gewend.

Ons meer-kanalig intellegent platform is onwikkeld voor TV, maar ook voor smartphones en tablets die kunnen kunnen worden ingezet in het sociale leven van ouderen.

Sterke punten van ons project zijn:

  1.  Gebruik van smart-TV in combinatie met smart-phones en tablets als voornaamste koppeling; en gebruik van andere perifere toepassingen (e.g. Wii, Kinect) voor bepaalde faciliteiten.
  2. Vanaf het begin van het project betrokkenheid van eindgebruiker organisaties ter identificatie van behoeften, het vaststellen van prioriteiten en noodzakelijke applicaties om eindgebruikers te bereiken.
  3. Faciliteiten ontwikkeld om ouderen te helpen in contact te blijven met familie, vrienden, zorgverleners en anderen binnen hun gemeenschap.
  4. Brede test pilot/omgeving met 300 mensen van diverse cultuur en implementatie van West-Europa tot Zuid-Oost Europa, die ons helpt specifieke elementen/behoeften per land te ontdekken die van invloed kunnen zijn op het uiteindelijke ontwerp van een holistische systeem.
  5. Ontwikkelen van een business plan om het Senior-TV product binnen een jaar na afloop van het project te vermarkten.