Impact

SENIOR-TV zal worden verspreid met een set van integreerbare applicaties voor sociale netwerken, communicatie, spellen, biometrische waarden, ontspanning, zodat het product functioneel wordt.

Volgens vele sociale onderzoeken en studies lopen ouderen achter in de informatie maatschappij. Het gebruik van internet is bij deze sector van de bevolking veel lager dan bij andere sectoren, vooral jongeren. Naar onze mening heeft het betrekken van ouderen bij de informatie maatschappij een positieve invloed op de gemeenschap in zijn geheel en is dit een morele verplichting. Wij zijn ervan overtuigd dat SENIOR-TV een stap voorwaards is in deze doelstelling.

Ook het vermijden van sociale isolatie is positief voor de gemeenschap in zijn geheel. Ouderen moeten actief deelnemen aan de gemeenschap, niet alleen omdat het goed is voor hen, maar ook omdat het goed is voor de gemeenschap. Op dit gebied, waarin een groot deel van de sociale activiteiten online plaatsvinden, kan men het betrekken van ouderen bij online netwerken gelijkstellen met hun sociale integratie. Behalve vanuit etisch oogpunt is dit ook een ‘must’.

Het gebruik van SENIOR TV is van directe invloed op eindgebruikers, in het bijzonder familie relaties en zorgverleners, omdat het hun in staat stelt van beide kanten nieuwe contacten te leggen met behulp van een bij ouderen bekend hulpmiddel. En uiteindelijk hoeven relaties en zorgverleners de communicatie omgeving en -middelen die ze al gebruiken (zoals: laptops, tablets, smartphones) niet aan te passen. De betrokkenheid bij ouders en grootouders zal aanzienlijk toenemen uitgaande van geografische afstand en werkverplichtingen. Voor hun deel zullen traditionele zorgverleners zien hoe efficiency in hun werk toeneemt als gevolg van het hebben van: een nieuw communicatie medium, het beter managen van de dagelijkse activiteiten en versterking van zorgverlening aan ouderen.

Iedere stap vooruit in het voorkomen van cognitieve achteruitgang helpt in besparing van zorgkosten.Behoudens economisch aspect, veroorzaakt cognitieve achteruitgang van ouderen sociale kosten. SENIOR TV biedt een grote kans research op dit gebied te doen.

De voordelige aanpak van SENIOR TV garandeert dat de voordelen van kwaliteit van leven een breed segment van de bevolking zal bereiken en niet wordt gezien als elitaire oplossing. De consequentie van geringe kosten gaan ver omdat de bevolking de morele plicht heeft om deze technische toepassingen op een voordelige wijze te realiseren. Daarnaast zijn wij van mening dat alleen voordelige oplossingen haalbaar zijn.