Doelstelling gebruikers

Onze doelgroep is ouderen die reeds met pensioen zijn, ouder dan 60 jaar, in de Europese Unie maar meer nog ouder dan 65 jaar, levend met hun partner of alleenstaand met een specifieke zorgbehoefte, formeel of informeel en bereid sociaal te integreren. Gedurende de alle project fasen (tests en pilots) betrekken we 300 individuele eindgebruikers.

Drie van de acht deelnemers in het consortium hebben direct contact met de eindgebruikers. Terugkoppeling van de eindgebruikers in de drie pilots is de sleutel tot het vaststellen wat de alternatieven zijn voor het business model.

Het project is zo gestructureerd dat de eindgebruikers de drijvende kracht zijn en dat zij hun wensen en eisen bepalen met betrekking tot het platform. Dit garandeert dat het ontwikkelde platform en faciliteiten daadwerkelijk tegemoet komen aan de gebruikers’ behoeften. Uitgaande van die filosofie zal het design van de userinterface worden bepaald door bruikbaarheid door de eindgebruikers. Op deze wijze verzekeren wij dat eindgebruikers een userinterface krijgen die past bij hun behoeften. Dit is van cruciaal belang in het project en voor de intensieve pilot stategie, zodat het uiteindelijk door het project opgeleverde product geschikt is voor dagelijks gebruik door ouderen.